Przejdź do treści

Klastrowicze podsumowują i planują

Jazon
Fot. Jazon

2019 był rokiem ciekawym i pracowitym dla firm członkowskich KOM. W 2020 wiele z nich czeka masa wyzwań, inwestycji, działań pro rozwojowych. Poprosiliśmy o ocenę ostatnich miesięcy i przybliżenie planów na najbliższe przedstawicieli Jazonu, spółki ExChord i Lean Systems. Ich wypowiedzi ukazały się również w lokalnych mediach.

Anna Zadykowicz, Jazon sp. z o.o.: Rok 2019 był zdecydowanie ciekawym czasem. W oparach nadciągającej recesji, a może jednak spowolnienia gospodarczego, realizowaliśmy zadania i robiliśmy plany na nowy, 2020 rok.

Do sukcesów zaliczyć możemy finalizację inwestycji, jaką była budowa hali i przestrzeni biurowej - 2700 metrów kwadratowych. Dzięki temu zwiększyliśmy powierzchnię, na której możemy w ergonomiczny sposób produkować duże gabarytowo maszyny, części oraz realizować projekty zautomatyzowanych linii i gniazd produkcyjnych oraz montażowych.

Do udanych zaliczam również wizytę na Tajwanie, na targach Timtos - największych targach maszyn i technologii obróbczych w Azji. Mogliśmy spotkać się z większością naszych partnerów tajwańskich oraz uzupełnić asortyment oferowanych obrabiarek o najlepsze i najnowsze rozwiązania.

Ważnym wydarzeniem był także udział wydziału maszyn i narzędzi budowlanych Jazon w targach budowlanych Bauma w Monachium. Są to największe targi branży maszyn i technologii budowlanych na świecie i przede wszystkim w Europie, odbywające się co trzy lata. Dzięki tym targom poszerzyliśmy grono zarówno odbiorców naszych urządzeń, jak również nawiązaliśmy współpracę z nowymi zagranicznymi dystrybutorami. Ponownie mogliśmy zrobić benchmark swojej pozycji rynkowej oraz poznać nastroje globalne przedsiębiorców.

W związku z upływem czasu nastąpiła także naturalna rotacja naszej kadry, którą zastąpić obecnie jest trudno, jeśli chodzi o kwalifikacje. Razem ze szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi próbujemy stworzyć warunki, dzięki którym nowa kadra będzie miała możliwość zdobycia jak najlepszych praktyk i uczestniczyć w ciągłym rozwoju naszego, jak i pozostałych przedsiębiorstw. Pracy jest bardzo dużo, zwłaszcza spoglądając na lata zaniedbań, co tu dużo mówić. Cieszymy się, że nasi nowi pracownicy razem z obecną załogą - ukłony dla nich, rozumieją potrzebę dokształcania w miejscu pracy i przede wszystkim, że to my razem pracujemy na wspólny sukces, a nie jednostka.

W 2020 roku czeka nas niezmiennie bardzo dużo pracy, zwłaszcza przy projektach, które rozpoczęliśmy jeszcze w 2019 roku. Będziemy finalizować dostawy dwóch projektów automatyzacyjnych oraz kontynuować pracę nad koncepcjami i projektami następnych zakontraktowanych integracji: maszyna - robot. W tym obszarze działamy z także podlaskimi przedsiębiorstwami i liczę, że współpracę będziemy rozszerzać.

Kontynuujemy internacjonalizację naszej grupy narzędzi i urządzeń budowalnych, głównie dedykowanych brukarstwu. A wraz z tym równolegle realizujemy nasz projekt unijny, dzięki któremu poszerzamy nasz park maszynowy.

Życzyłabym sobie, aby plany i założenia, jakie mamy na 2020 rok, zostały przez nasz zespół wypełnione, dostarczając nam satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Robert Tarantowicz, ExChord: W 2020 rok wchodzimy z bardzo dużym kapitałem zdobytej wiedzy. Jako młoda spółka, w 2019 rozpoczęliśmy działania mające na celu pomoc polskim mikro i małym przedsiębiorstwom w minimalizacji ryzyka walutowego. Nasze rozwiązanie - aplikację zapobiegającą traceniu pieniędzy - dedykowaliśmy dla importerów i eksporterów, którzy mają w swoich biznesach problem wpływu zmian kursów walut na osiągane zyski.

Niestety, okazało się, że w polskim mikro i małym przedsiębiorstwie temat występujących ryzyk i sposobów ich zabezpieczania nie jest tematem pierwszych potrzeb. Polskie przedsiębiorstwa robią zdecydowane działania wtedy, kiedy są do tego zmuszone przez rynek, ustawodawcę czy konkurencję. Mimo obiegowej opinii nie są innowacyjne wewnątrz, niechętnie optymalizują procesy, podnoszą świadomość w organizacji czy obniżają koszty. Okazuje się że w Białymstoku jest niespełna 100 firm, które stosują instrumenty terminowe do zabezpieczania ryzyka walutowego i jako województwo jesteśmy niemal na szarym końcu w liczbie przedsiębiorstw, które stosują te instrumenty.

W 2019 trafiliśmy w rok dobrej koniunktury, braku istotnych wahań kursów walut, co nie spowodowało zakładanego rozwoju naszej spółki. Nie mając za sobą dużej organizacji finansowej typu bank, kolejną barierą okazało się zaufanie do młodej spółki / marki. Pewnym optymistycznym symptomem okazał się fakt, że zaczęliśmy być w centrum zainteresowania instytucji finansowych, które długofalowo widzą zainteresowanie naszym rozwiązaniem przez importerów i eksporterów.

W 2020 planujemy zmienić sposób działania. Postawimy na budowę partnerstw z instytucjami finansowymi oraz firmami oferującymi na rynku oprogramowanie wspierające zarządzanie firmą. Naszym celem są integracje między systemami tak, aby klient bezpośrednio ze swojego programu był w stanie zabezpieczyć ryzyko walutowe. Planujemy również sprawdzenie zainteresowania naszym rozwiązaniem poza naszym krajem. Pracujemy także nad pozyskaniem kapitału. Chcemy zaoferować część spółki inwestorowi, któremu zaoferujemy udział w rozwoju spółki Fintech, a z drugiej strony który wesprze nas swoim know-how i kontaktami przede wszystkim poza granicami kraju.

Czy w realizacji planów pomoże nam istotny ruch na walutach ze względu na kryzys zapowiadany przez wielu ekonomistów - zobaczymy.

Paweł Wilczko, Lean Systems: Ubiegły rok był dla nas bardzo ciężki i męczący. Nasza spółka była zaangażowana w kilka dużych i całkowicie odmiennych od siebie przedsięwzięć. Niektóre z nich były częścią dużych projektów linii produkcyjnych, dlatego musieliśmy się ściśle trzymać harmonogramów.

Dzięki pozytywnemu zakończeniu wszystkich działań, firma zanotowała około 40-procentowy wzrost przychodów, co bardzo nas cieszy.

Dodatkowo zainwestowaliśmy w nowe centrum tokarskie, rozbudowę zakładu oraz powiększenie zespołu.

W 2020 roku czeka nas dużo nowych wyzwań. Spółka nadal będzie brać udział w projektach i wykonywaniu różnych, często prototypowych maszyn i urządzeń, a ponadto zamierzamy dalej rozbudowywać nasz zespół oraz poszerzać współpracę z naszymi największymi klientami.

Czytaj także: Jak minął 2019 i jak zapowiada się 2020 rok?