Przejdź do treści

Klaster na Forum Ekonomicznym

Klaster na Forum Ekonomicznym
fot. NM

Na XXX Forum Ekonomicznym podobnie jak w ubiegłym roku nie mogło zabraknąć reprezentacji Klastra. Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali oraz Natalia Markowska – Konsultant ds. Marketingu i Promocji w dniach 7-9 września w Karpaczu byli uczestnikami tego ważnego dla gospodarki wydarzenia. W tym roku Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbyło się pod hasłem: „Europa w poszukiwaniu przywództwa”.

Prezes KOM wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Pierwszy z nich – panel biznesowy odbył się 7 września i poza Sebastianem Rynkiewiczem udział w nim wzięli:

- Sergiusz Martyniuk – Prezes Spółki Pronar,

- Sylwia Olechno – Dyrektorka Generalna Grupy Chorten,

- Marek Olszewski -  Założyciel firmy M-Windykacja,

- Anton Eremin – Dyrektor Generalny British American Tobacco,

- Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Dyskusja dotyczyła potencjału firm odnoszących sukcesy ogólnopolskie i światowe, a które swoje początki mają w województwie podlaskim. Przedstawiciele firm poproszeni zostali o wskazanie czynników sukcesu jakie wpłynęły na rozwój ich przedsiębiorstw i grup. Sergiusz Martyniuk pytany o receptę na sukces w biznesie i przyszłość podlaskich firm podkreślał, że podstawą jest praca, pomysł i innowacyjność działań. Prezes Pronaru wspomniał też o planowanych  na najbliższe lata inwestycjach. Marek Olszewski założyciel startup'u M-windykacja, zauważył, że poza czynnikami, o których wspominali jego przedmówcy, to odwaga i wysoka jakość obsługi klienta jest podstawą sukcesu biznesowego nowych podmiotów gospodarczych. Anton Eremin wskazał, że największą częścią BAT w Polsce jest fabryka tradycyjnych papierosów w Augustowie, gdzie pracuje ponad 2000 osób. 2,5 roku temu oddano tam nową halę produkcyjną i tym samym zakończył się kolejny etap procesu inwestycyjnego warty 450 milionów złotych. Sylwia Olechno, wskazała na potrzebę łączenia mniejszych podmiotów w grupy:

- Detaliczni handlowcy mają niewielkie szanse w starciu z zagranicznymi sieciami. Rozwiązaniem może być tworzenie grup takich jak Chorten, która startowała w 2009 r. z poziomu 20 sklepów. Obecnie liczy ich 2200. My nie boimy się przyszłości, a działając wspólnie – sami ją tworzymy – mówiła Sylwia Olechno.

 

Sebastian Rynkiewicz wskazał, że podobny cel przyświeca działalności Klastra. Wspólne działania internacjonalizacyjne firm należących do klastra pozwalają wyzwolić efekt skali. Wyjazdy na zagraniczne targi współfinansowane z funduszy unijnych pozwalają firmom nie tylko zaprezentować swoje produkty i usługi na arenie międzynarodowej, ale też reinwestować pieniądze, które firmy odzyskują wpisując wyjazdy na targi w projekty unijne.

 

Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego podsumował wypowiedzi przedsiębiorców i wskazał na konieczność współpracy pomiędzy samorządem a innymi podmiotami na znajdującymi się na rynku:

- W tej drużynie musi znaleźć się miejsce dla wszystkich: dla samorządów różnego szczebla, rządu, sektora prywatnego, nauki – mówił Artur Kosicki. – Współpracując możemy realizować naszą wizję pod hasłem Ambitne Podlaskie. Dlatego wybieramy takie projekty, które rzeczywiście są ambitne, innowacyjne i wpisują się w potencjał naszego regionu.

 

Drugi panel w jakim wziął udział klaster to panel instytucjonalny. W panelu tym wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów oraz przedsiębiorcy:

- Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

- Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego

- Piotr Rećko – Starosta Powiatu Sokólskiego

- Jan Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego

- Sebastian Rynkiewicz – Prezes Klastra Obróbki Metali

- Robert Strzelecki – Prezes Grupy TenderHut

 

Dyskusja w drugim panelu dotyczyła szkolnictwa oraz kształcenia kompetencji kadr w województwie podlaskim. Starosta białostocki Jan Perkowski poinformował m.in, że przy współpracy z województwem, samorządem miasta Białystok i Powiatem Sokólskim udało się utworzyć i wdrożyć projekt bonów szkoleniowych. To wsparcie dla pracowników, którzy mają możliwość dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Starosta sokólski Piotr Rećko podkreślił, że bez wsparcia samorządu województwa niektóre z inicjatyw nie miałyby szans na realizację. Wspomniał między innymi o budowie domów dziecka w powiecie sokólskim. Sebastian Rynkiewicz wskazał na słabe strony kształcenia w Polsce:

- Technologia tak szybko się rozwija, że przez ostatnie lata szkoły nie przygotowywały się do pracy w obecnych nowoczesnych warunkach. Słabą stroną kształcenia jest oddzielne działanie szkół. Dzięki współpracy z urzędem marszałkowskim przygotowaliśmy projekt, który jest projektem strategicznym. Tworzy system, gdzie na poziomie wszystkich powiatów usprawnimy kształcenie na potrzeby przemysłu – mówił Sebastian Rynkiewicz.

Prezes Grupy TenderHut wskazał na fakt, iż województwo podlaskie to tak na prawdę zagłębie informatyczne. Zwrócił uwagę na wysokie kompetencje informatyków, których zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie.

- W naszym regionie jest naprawdę dużo firm, które są innowacyjne na skalę światową. Takimi firmami jeżeli chodzi o naszą grupę jest Holo4Med, który buduje platformy telemedyczne. Z jednej strony to wymaga specjalistów, a z drugiej strony innowacje też wymagają tego, żeby organizacje pozarządowe wspierały i promowały postęp technologiczny, bo do obecnej rzeczywistości, która się zmienia, należy ludzi „przekonywać”mówił Robert Strzelecki.

Prezes Grupy TenderHut zauważył, że w roli samorządów leży  niejako „przekonanie” społeczeństwa do nowych technologii. Na co wicemarszałek Derehajło odpowiedział, że to właśnie wszystkie unowocześnienia jakie wprowadzane są teraz w urzędach pozwalają na przyzwyczajanie petentów do zmian technologicznych, które nastąpią prędzej czy później.

Podsumowując panel marszałek Kosicki podkreślił, że rozwój województwa to gra zespołowa, w którą wygramy tylko jeśli wszystkim graczom będzie przyświecał ten sam cel – jakim jest rozwój regionu.

W ciągu trzech dni podczas całego forum odbyło się blisko 370 paneli, debat i wydarzeń towarzyszących. Liczba gości przekroczyła 4 tysiące. Poza spotkaniami merytorycznymi odbyły się również wydarzenia kulturalne. Wśród gości forum znalazło się wielu przedstawicieli polskiego rządu oraz przedstawiciele polityki zagranicznej.

 

 

O wydarzeniu i udziale KOM piszą rownież:

https://biznes.wprost.pl/forum-ekonomiczne/10492459/podlaskie-perly-biznesu-i-samorzadu-na-forum-ekonomicznym.html

https://dorzeczy.pl/forum-ekonomiczne/202324/podlaskie-perly-biznesu-i-samorzadu-na-forum-ekonomicznym.html