Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

KLASTER DAY – spotkanie ze studentami Instytutu Zarządzania UwB

Klaster Day

28-29 marca organizujemy Klaster Day – Przestrzeń Kariery! 

11 czerwca 2021 r. w siedzibie IZ UwB zostało zawarte Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Instytutem Zarządzania UwB a Klastrem Obróbki Metali - Krajowym Klastrem Kluczowym. Zadania kooperacyjne po stronie KOM jako Partnera Instytutu to wsparcie merytoryczne procesu dydaktycznego i wsparcie w organizacji praktyk i staży studenckich w biurze KOM oraz w podmiotach KOM. Efektem współpracy pomiędzy Instytutem Zarządzania UwB a Klastrem Obróbki Metali będzie najbliższe wydarzenie skierowane do studentów – Klaster Day. Spotkanie z podmiotami KOM oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach to idealna przestrzeń do zapoznania się z ofertą staży i ofert pracy skierowanych do studentów i absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Szeroka agenda spotkania 


28 marca 2023 r.   miejsce: budynek Instytutu Zarządzania UwB:

  • stoiska wystawiennicze firm członkowskich Klastra Obróbki Metali Krajowego Klastra Kluczowego 
  • spotkania z praktykami - Sebastian Rynkiewicz (Prezes Zarządu KOM), Janusz Poulakowski (Dyrektor Operacyjny KOM) oraz Magdalena Siemieńczuk (Dyrektor Personalna SaMASZ Sp. z o.o.),
  • warsztaty ze specjalistami,
  • próbne rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami zaproszonych firm, 
  • debata oxfordzka nt. „Uważam, że roboty zastąpią kompetencje ludzi”.
     

29 marca 2023 r. wizyty studyjne w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali:


Na poszczególne punkty spotkania studentów obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracja podzielona jest na dwie tury.

W ciągu 14 dni od zakończenia „Klaster Day-Przestrzeń Kariery” pracownicy Instytutu Zarządzania zorganizują konkurs wiedzy o wydarzeniu, Instytucie Zarządzania, Klastrze Obróbki Metali i Partnerach Wydarzenia. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody. 

Partnerzy wydarzenia:

AC S.A. strona internetowa Partnera
ART-MOTOR LESZCZYŃSCY RUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA strona internetowa Partnera
ChM Sp. z o.o. strona internetowa Partnera
Jazon Sp. z o.o. strona internetowa Partnera
Masterpress Sp. z o.o. strona internetowa Partnera
Metal-Fach Sp. z.o.o. strona internetowa Partnera
Plum Sp. z o.o. strona internetowa Partnera
PROMOTECH Sp. z o.o. strona internetowa Partnera
SaMASZ Sp. z o.o. strona internetowa Partnera
TOCK-AUTOMATYKA Krzysztof Toczydłowski Strona internetowa Partnera

Organizatorzy:
Instytut Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku strona internetowa Organizatora
Klaster Obróbki Metali Krajowy Klaster Kluczowy  strona internetowa Organizatora

 

Więcej informacji na stronie Instytutu Zarządzania.