Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

GZW TECH w Plum sp. z o.o.

uczestnicy spotkania

W celu dobrych praktyk i wymiany doświadczeń Klaster Obróbki Metali zorganizował kolejne spotkanie GZW TECH w firmie członkowskiej PLUM. Tym razem tematyka spotkania skupiła się na elektronice przemysłowej w kontekście cyfryzacji.Spotkanie odbyło się 05.04.2023 roku u siedzibie firmy Plum. W agendzie wydarzenia znalazło się wiele ciekawych wystąpień m.in.: 

 

- firma Keyence - branża automatyki przemysłowej oraz urządzeń kontrolnych, 

- firmy Audytel - tematyka ESG, czyli badanie śladu węglowego i dekarbonizacji.

 

W panelu dobrych praktyk wystąpiła firma SOLIDEXPERT, która jest członkiem Klastra Obróbki Metali, opowiedziała szerzej o swojej działalności pod kątem cyfryzacji produkcji. Panel merytoryczny wypełniła prezentacja eksperta z Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości, prelegent skupił się na tematyce transformacji cyfrowej procesów przemysłowych. 

 

 

O ciekawym projekcie realizowanym w Klastrze 

 

Jednym z pierwszych elementów spotkania było omówienie projektu SmartKOM – Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali. Działania projektowe przewidują organizację m.in.: cyklu szkoleń z zakresu Przemysłu 4.0, szkoleń z obszarów HR i marketingu, pokazów Demolabów, audytów technologicznych, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych oraz Hackathonu. Do wzięcia udziału w projekcie zaproszone są wszystkie firmy z Klastra Obróbki Metali, a także podmioty zewnętrzne. W ramach projektu nastąpi także wzmocnienie kompetencji pracowników koordynatora KOM. Więcej informacji o projekcie niebawem będzie można zobaczyć w mediach społecznościowych Klastra. 

 

 

Prezentacje prelegentów 

 

Prezentację firmy Plum poprowadzili Dyrektor Generalny Jacek Kłos oraz Prezes Zarządu Michał Szumski. Opowiedzieli o działalności firmy oraz przedstawili możliwości współpracy. Kolejna prezentacja należała do firmy Keyence, która jest innowacyjnym liderem w rozwoju i produkcji automatyki przemysłowej oraz urządzeń kontrolnych na całym świecie. Prezentację poprowadził Adrian Grzelak, który opowiedział o produktach firmy oraz dwóch pokazowych rozwiązaniach: mikroskopie oraz systemie wizyjnym. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z ich działaniem i możliwościami oraz zadać szczegółowe pytania przedstawicielom firmy. Kolejna część spotkania była poświęcona panelowi dobrych praktyk Klastra Obróbki Metali w którym udział wzięła firma SOLIDEXPERT. Prelegent Krzysztof Baran opowiedział o platformie 3DEXPERIENCE, jest to kompleksowe rozwiązanie chmurowe, które przede wszystkim ułatwia współpracę i skraca czas potrzebny do wykonania danego projektu. Następne wystąpienie miała firma Audytel. Firma wspiera we wdrożeniu zielonej transformacji, zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ograniczających ślad węglowy. Przedstawiciele przedsiębiorstwa Michał Sikora oraz Małgorzata Anuszenko szczegółowo omówili tematykę związaną z ESG oraz rzeczowo odpowiedzieli na zadawane pytania firm członkowskich. W dalszej części spotkania wystąpił ekspert partnera spotkania Platformy Przemysłu Przyszłości. Prelegent FPPP Mariusz Hetmańczyk w wystąpieniu pt. „Transformacja cyfrowa procesów przemysłowych" szeroko omówił tematykę dotyczącą transformacji procesów oraz skutków na produkcji, przedstawił też zagadnienia związane z pozytywnymi efektami cyfryzacji procesów przemysłowych.

 

Z teorii w praktykę

 

Po prelekcjach uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć produkcję przedsiębiorstwa PLUM oraz zadać pytania osobom oprowadzającym. Zobaczyliśmy między innymi wydział mechaniczny, montaż, Akredytowane Laboratorium Badawcze, magazyn oraz wydział montażu PCB. Podczas lunchu przedstawiciele firm członkowskich mogli wymienić się doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z poruszanymi tematami. 

 

Dziękujemy gospodarzowi spotkania firmie PLUM oraz firmom Keyence, SOLIDEXPERT i Audytel oraz partnerowi spotkania Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości za przygotowane wystąpienia merytorycznego. Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych KOM, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych spotkań. 

 

 

Kolejne spotkanie GZW TECH pod tytułem „Obróbka ścierna w kontekście robotyzacji i systemów wizyjnych” odbędzie się 10 maja 2023 roku w godz. 9:00-15:00 odbędzie się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Zobacz AGENDĘ. Zapisy jak zawsze u Justyny Rzepki pod adresem: j.rzepka@metalklaster.pl