Przejdź do treści

GZW Tech w firmie Technology Applied

GZW TECH Technology Applied
fot. JR KOM

25 listopada odbyło się spotkanie GZW TECH nt. druku 3D, które zorganizowane zostało w firmie członkowskiej Technology Applied. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, a wydarzenie zostało objęte patronatem TVP3 Białystok.

 

Spotkanie otworzył Jarosław Kozak – Prezes firmy Technology Applied, gospodarz wydarzenia, następnie głos zabrał Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali. Uczestników spotkania przywitał Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę przedsiębiorców w województwie podlaskim, zapewnił o wsparciu Urzędu Marszałkowskiego dla przedsiębiorców zarówno poprzez pomoc finansową jak i promocje przedsiębiorstw z regionu na arenie międzynarodowej.

 

Wykład inauguracyjny poprowadził profesor Krzysztof Kurzydłowski z Politechniki Białostockiej. Wykładowca w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na nowoczesne technologie wykorzystywane w inżynierii materiałowej. Profesor omówił materiały, które dzięki unikalnym właściwościom takim jak zmiana barwy oraz struktury mają przyszłość w zastosowaniu ich w przemyśle.  Profesor wskazał jak ważne dla środowiska są zamienniki materiałów o mniejszym obciążeniu, powtórne wykorzystanie materiałów oraz zwrócił uwagę na szybkość rozwoju nauki, która wspiera biznes co prowadzi do zastosowania oszczędnych technologii materiałowych.

 

W kolejnej części spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu Jarosława Kozaka – Prezesa firmy Technology Applied na temat technologii druku SLS - selektywne spiekanie laserem proszków poliamidowych. Gospodarz spotkania opowiedział o technicznej stronie druku 3D czyli różnicach pomiędzy poszczególnymi metodami druku 3D oraz dokładnie przybliżył proces druku SLS. Omówił plusy oraz możliwości jakie się pojawiają przy druku 3D nad wtryskiem czy frezowaniem tworzyw sztucznych. Przedstawił problemy pojawiające się przy tej metodzie druku oraz omówił najczęściej pojawiające się wątki i pytaniach związane z drukiem 3D w technologii SLS. Prezes Technology Applied opowiedział o kosztach jakie generuje druk 3D, szybkości i jakości drukarek na rynku. Nie zabrakło również technologicznych aspektów opisujących procesy jakie zachodzą w komorze roboczej i powodują różnego rodzaju odkształcenia wynikające z osi skalowania oraz wzajemnego wpływu termicznego detali w komorze. Ciekawym aspektem poruszonym podczas wykładu była personalizacja wykonanych produktów, która jest możliwa właśnie dzięki wykorzystywaniu drukarek 3D i jest zdecydowanym trendem w ostatnich latach. Wypełniony merytoryką wykład zakończony został pokazem efektów pracy drukarek z technologią SLS, uczestnicy spotkania mogli się szczegółowo przyjrzeć drukarce podczas pracy, prezentacji urządzenia oraz procesowi rozładunku i czyszczenia detali. Technologia spiekania proszków poliamidowych wykorzystuje druk z materiałów certyfikowanych. Technologia druku SLS jest praktycznie bezodpadowa, nieutwardzony proszek może być wykorzystany powtórnie. Odbiorcami produktów firmy są branże: lotnicza, wojskowa, a nawet medyczna.

 

- Druk 3D jest technologią znaną od dawna, ale w przemyśle wykorzystywany jest od niedawna. My z pewnością jesteśmy pionierami wykorzystywania tej technologii w Polsce. – mówił Jarosław Kozak, Prezes Technology Applied.

 

Po przerwie kawowej i prezentacji modeli z omawianych metod druku 3D rozpoczęła się prezentacja platformy do automatycznej wyceny wykorzystywanej w firmie Technology Applied, którą przeprowadził Michał Wojnarski – Project Manager w Technology Applied. Prezentacja dotyczyła usprawnienia procesu produkcji przy pomocy wdrożonego oprogramowania 3YourMind Agile MES. Wykorzystywany w firmie system do obsługi klienta pozwala w szybki sposób dokonać wyceny modelu. Sprawna wycena opiera się na prawidłowo zdefiniowanym modelu, program dokonując wyceny dzięki specjalnemu algorytmowi oblicza objętość i dokonuje jego wyceny.

 

– System do automatycznej wyceny i zamawiania pozwala znacząco skrócić czas obsługi klienta co wpływa na szybkość realizacji całego zamówienia. – mówił podczas prezentacji Michał Wojnarski.

 

Następną częścią spotkania była prezentacja i pokaz technologii druku SLA - metoda utwardzania żywicy fotopolimerowej światłoczułej laserem. Technologia ta sprawdza się w opszarze druku 3D tam gdzie istotna jest wysoka precyzja, często niewielki rozmiar detali oraz doskonała jakość powierzchni. Prezentację druku 3D polegającą na utwardzaniu żywicy światłoczułej przy użyciu wiązki lasera poprowadził Paweł Ślusarczyk - Prezes Centrum Druku 3D. W tej metodzie istotne jest prawidłowe rozmieszczenie podpór oraz utwardzenie światłem UV żywicy po skończonym druku. Prezentacja była połączona z pokazem druku, każdy z uczestników spotkania mógł z bliska przyjrzeć się powstawaniu modelu warstwa po warstwie oraz dokonać oceny jakości powierzchni wykonanych modeli. Ostatnia część spotkania poświęcona była prezentacji druku DMLS - selektywne spiekanie laserem proszków metalowych. Technologię tę uczestnikom spotkania zaprezentował Michał Pęczek - Product Manager firmie EOS. Technologia DMLS jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. Podczas prezentacji szczegółowo zapoznaliśmy się z procesem druku 3D w tej metodzie, omówione zostały modele drukarek oraz jaki wpływ na jakość i powtarzalność wyrobów ma zastosowana metoda. Prelegent przedstawił wykorzystanie tej metody w poszczególnych gałęziach przemysłu na podstawie przykładowych modeli oraz omówił możliwości jakie daje wykorzystanie tej technologii.

 

GZW TECH zakończyło się spotkaniem networkingowym. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami o poznanych technologiach oraz zadać pytania prelegentom.

 

Dziękujemy firmie Technology Applied za profesjonalne przygotowanie spotkania oraz życzymy dalszych sukcesów. Relację ze spotkania będziemy mogli zobaczyć 3 grudnia w programie TVP3 Strefa Innowacji, powtórka 11 grudnia.

Zapraszamy do wysłuchania relacji z wydarzenia w Polskim Radiu Białystok pod linkiem: 

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/207328?fbclid=IwAR0nkJupb3Q1uM2gvk2FW17K18Q7LSsFVd4JgAguTlEFQlx6aAZoYx_FP9U

Dostępny jest rownież artykuł na stronie Województwa Podlaskiego z naszego wydarzenia:

 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/gospodarka/druk-3d-tematem-kolejnego-spotkania-grupy-zaawansowanej-wspolpracy-technologia.html

 

 

 

NM, JR KOM