Przejdź do treści

Forum Dialogu Administracji Publicznej z Biznesem

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie odbyło się pierwsze Forum Dialogu Administracji Publicznej z Biznesem. Organizatorami Forum byli wójt gminy Stawiguda oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości na Warmii, Mazurach i Powiślu INCEPTUM. W spotkaniu wziął również udział prezes KOM Sebastian Rynkiewicz.

 

Podczas Forum Dialogu Administracji Publicznej z Biznesem poruszano problematykę odpływu mieszkańców z regionu oraz analizowano olsztyński Miejski Obszar Funkcjonalny. Spotkanie miało mieszaną formułę prezentacji oraz swobodnej dyskusji. W trakcie obrad zostały poruszone wątki związane z niestabilnością i niepewnością prawną, która dotyka przedsiębiorców, a także urzędy. Dyskutowano o niskim poziomie zaufania społecznego, który jest dużym problemem zarówno w obszarze biznesowym, jak również w pracy urzędniczej. W trakcie dyskusji poruszono także kwestie związane z możliwościami, jakie przyniesie odbudowa Ukrainy po wojnie.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji skarbowej, Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wójtowie gmin Stawiguda, Purda i Jonkowo, prezes Klastra Obróbki Metali, przedstawiciel Rady Powiatu Olsztyńskiego, a także przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu INCEPTUM.

 

Obradujący najwięcej czasu poświęcili jednak sytuacji na rynku pracy, odpływie młodych i zdolnych, dobrze wykształconych osób do innych części Polski, a nawet za granicę. Analiza powinna dotyczyć nie tylko samego programu nauczania, ale przede wszystkim całości zagadnień związanych z poprawą standardu życia w Olsztynie i powiecie olsztyńskim. Jako przykład podano niskie nakłady na szkoły zawodowe, brak internatów i burs, niedostateczną sieć połączeń autobusowych oraz kolejowych, ale przede wszystkim brak rozmów na ten temat. O dobrych praktykach i doświadczeniu w pomocy szkolnictwu zawodowemu w Białymstoku opowiadał Sebastian Rynkiewicz - prezes KOM. Wsparcie rekrutacji Branżowej Szkoły Nr 10 w Białymstoku i otwarcie innowacyjnego DemoLabu z możliwością kształcenia hybrydowego na Politechnice Białostockiej to niektóre z opisanych podczas spotkania pozytywnych case study realizowanych z partnerami we współpracy z KOM. 

 

W tym celu uczestnicy pierwszego Forum Dialogu Administracji Publicznej z Biznesem podjęli decyzję o zorganizowaniu na przełomie września i października kolejnego spotkania, z uzupełnieniem listy uczestników o przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, prezydenta Miasta Olsztyn, starosty Powiatu Olsztyńskiego, a także wójtów pozostałych gmin z powiatu olsztyńskiego.