Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Drugie spotkanie GZW Marketing

GZW MARKETING
GZW MARKETING

16 grudnia 2021 roku odbyło się II spotkanie Grupy Zaawansowanej Współpracy, w którym wzięło udział 30 uczestników. Podczas spotkania omówione zostały wyniki ankiety dot. potrzeb i oczekiwań firm klastrowych z zakresu wsparcia oraz rozwoju obszarów promocji, które realizowane będą w ramach Akademii Marketingu oraz zaprezentowane zostały kolejne zagadnienia z obszaru marketingu.

 

W grupie siła

 

Wspólne działanie firm członkowskich obserwować można na wielu obszarach. W ostatnim czasie popularność w klastrowej społeczności zyskują spotkania Grup Zaawansowanej Współpracy. Grupy zaawansowanej współpracy to cykliczne spotkania specjalistów firm członkowskich i ekspertów, mających na celu wspieranie wymiany doświadczeń, poglądów oraz opinii na tematy technologiczne, HRowe i marketingowe. Spotkania GZW Marketing mają na celu wymianę doświadczeń, praktycznych rozwiązań podniesienie kompetencji pracowników firm członkowskich, śledzenie najnowszych trendów m.in. dzięki zapraszanym przez klaster ekspertom. W listopadzie odbyło się inauguracyjne spotkanie GZW Marketing, podczas którego specjaliści działów marketingu i właściciele firm członkowskich klastra mogli wysłuchać prezentacji na temat neuromarketingu. Więcej o I spotkaniu GZW Marketing możesz przeczytać pod linkiem: https://www.metalklaster.pl/news/z-pasji-do-marketingu-relacja-ze-spotkania-gzw-marketing

 

Więcej edukacji

 

II spotkanie GZW Marketing odbyło się w formie online. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, a otworzyła je Martyna Przedlacka – koordynator GZW Marketing. Pierwsza część spotkania dotyczyła omówienia wyników ankiety, która przeprowadzona po ostatnim spotkaniu GZW Marketing miała na celu wskazanie obszarów, z których wiedzę chcieliby pozyskać klastrowicze. Wyniki ankiety omówił Sylwester Pilipczuk - neurocoach, trener i praktyk marketingu. Na podstawie otrzymanych wyników zaplanowane zostaną kolejne spotkania GZW Marketing w ramach cyklu Akademia WIN-WIN Akademia Marketingu WIN-WIN to cyklu spotkań rozwojowych i kompetencyjnych, który ma na celu budować i rozwijać teoretyczne i praktyczne umiejętności marketingowe. Projekt jest skierowany i przeznaczony dla właścicieli oraz pracowników działów marketingu firm klastrowych. Projekt przewiduje cykl spotkań w miejscu zaaranżowanym na ring bokserski, gdzie ścierać się będą różne koncepcje i strategie marketingowe prezentowane przez zaproszonych gości i ekspertów. Na ringu ma odbyć się „starcie tytanów”, którzy opowiadając o swoich doświadczeniach popartych praktycznymi case study opowiedzą z czym spotkali się podczas realizacji różnego typu projektach marketingowych, opowiedzą o swoich najlepszych pomysłach, ale też o porażkach, przed którymi będą przestrzegać. Podczas „starć” występować będą eksperci, teoretycy, praktycy oraz właściciele firm klastrowych, którzy niejeden projekt marketingowy mają już za sobą.

 

Specjalista zabrał głos

 

Kolejną częścią spotkania była prezentacja Artura Zdanowicza pt. „Marketing mix w sieci” – skuteczne techniki i narzędzia online”. Współzałożyciel Agencji Marketingowej SilverFox i wieloletni praktyk marketingu opowiedział o używanych przez swoją agencję narzędziach gotowych do wykorzystywania przez działy marketingu firm klastrowych. Wskazał aspekty na które zwrócić należy uwagę przy budowaniu strony www. Wymienił 7 najważniejszych zasad optymalizacji strony internetowej i omówił wagę certyfikatów SSL, który zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na fakt, że obecnie jednym z najpopularniejszych kierunków w działaniach marketingowych firm jest tworzenie wartościowego contentu. Wystąpienie Artura Zdanowicza było zapowiedzią obszarów tematycznych z jakich będą realizowane szkolenia i warsztaty w ramach Akademii Klastra już po Nowym Roku. Zatem 2022 rok w Klastrze będzie obfitował w spotkania z ekspertami w dziedzinie marketingu.

 

Ostatnim elementem spotkania było rozlosowanie wśród uczestników spotkania książek z autografem Romana Polko pt. „RozGROMić konkurencję”. Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu, a osoby zainteresowanie kolejnym spotkaniem o tematyce marketingowej zapraszamy do śledzenia klastrowych social mediów.

 

 

NM KOM