Przejdź do treści

Członkowie KOM zebrali się na Walnym Zgromadzeniu

Walne Zgromadzenie KOM
MP KOM

We wrześniu odbyło się drugie w tym roku Walne Zgromadzanie Członków Klastra. W spotkaniu udział wzięło ponad  50 osób ze strony przedsiębiorców oraz ponad 20 osób ze strony pracowników biura oraz ekspertów Klastra.

Drugie Walne Zgromadzenie Członków Klastra miało miejsce w Klewinowie. W ciągu dwóch dni przedstawiciele klastra omówili szczegółowo bieżące działania, a także plany KOM na najbliższe miesiące.

W agendzie spotkania znalazły się sprawozdania z działań Klastra w pierwszej połowie 2021 roku  z takich obszarów jak HR, internacjonalizacja, GZW Pro Lobbing oraz marketing i promocja. W ramach prezentacji działu HR Klastra, Aleksandra Przybylska i Ewa Jończyk wskazały plany związane z GZW HR oraz możliwości współpracy i jakie otrzymują firmy członkowskie w tym obszarze.

Janusz Poulakowski – Dyrektor Operacyjny KOM w swojej prezentacji omawiał zrealizowane działania oraz plany na kolejne półrocze w zakresie internacjonalizacji oraz realizowanych przez biuro projektach. Nie zabrakło również omówienia sukcesów działu kooperacji klastra, który to przez cały rok pośredniczył w blisko 200 przekierowywanych zapytaniach ofertowych.

Odpowiedzialna za marketing i promocję w klastrze Martyna Przedlacka prezentowała dotychczasowe działania marketingowe i promocyjne jakie realizował dział marketingu w ciągu ostatniego roku. Wspomniała także o realizowanych we współpracy z firmami i instytucjami projektach.

Sebastian Rynkiewicz – Prezes KOM opisywał działania podejmowane w ramach grupy GZW PRO Lobbing oraz plany na kolejne pół roku. Zaprezentował także sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz omówił proponowane zmiany regulaminowe, które później zostały przyjęte podczas głosowania.

W trakcie spotkania głos zabrał także dr Mariusz Citkowski – Ekspert Klastra, który omówił sprawozdanie Rady oraz wyniki sierpniowego Barometru Klastra. Nie zabrakło również omówienia procesu recertyfikacji, w które zaangażowane było całe biuro KOM przez ostatnie pół roku. Mariusz Citkowski oraz Monika Garwolińska przedstawili przygotowaną we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku strategię rozwoju Klastra do 2025 roku, która wymagana jest w procesie recertyfikacji.

Nie zabrakło także czasu na omówienie planów działań na drugą połowę 2021 roku. Wśród wielu wymienionych, na główną uwagę zasługuję projekt wirtualnej platformy targowej. To innowacyjny w skali międzynarodowej projekt wirtualnej hali, na której firmy będą miały możliwość stworzenia stoisk i prezentację swojej oferty.

Punktem spotkania Walnego Zgromadzenia była prezentacja nowych firm, które przystąpiły do Klastra w ciągu ostatniego półrocza. Prezentację, historię i ofertę produktów oraz usług mieli okazję przedstawić prelegenci z firm Polmar, Lac-met, Metbud, Gorbi, Fullmet, Gozomet.

Wieczorem, po pierwszym dniu Walnego zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne. W wesołej atmosferze przy ognisku zacieśniliśmy relacje oraz mieliśmy szansę bliżej poznać przedstawicieli firm członkowskich.

Głównym punktem drugiego dnia była giełda kontaktów, która miała na celu prezentację ofert zgłoszonych firmy, oczekiwań, potrzeb, możliwości współpracy. Formą spotkania były rozmowy z partnerami biznesowymi. Od razu po giełdzie otrzymaliśmy informację, że takie wydarzenie było bardzo dobrą przestrzenią do kooperacji pomiędzy firmami, ale również do poznania oferty poszczególnych działów biura KOM.

 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom spotkania!