Przejdź do treści

Biznes wyznacza kierunki edukacji

AttTrak

Jak podnosić jakość kształcenia zawodowego? To główny temat warsztatów w ramach projektu AttTrak, które odbyły się w Białymstoku w dniach 19-23 października 2020 r. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, dominowała forma online - spotkania były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Dyskusje odbywały się w międzynarodowym gronie. Nasi partnerzy z Niemiec, Litwy, Włoch i Hiszpanii dzielili się swoimi doświadczeniami i prezentowali dobre praktyki współpracy na linii szkolnictwo - przedsiębiorcy.

To był tydzień obfitujący w merytoryczne i rzeczowe rozmowy. Bo celem projektu pod nazwą AttTrak, realizowanego w ramach programu Erasmus+, jest wymiana doświadczeń i podjęcie współpracy z przedsiębiorcami na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Każdego dnia przedstawiciele innego kraju opowiadali o problemach i działaniach mających na celu ich rozwiązywanie, w kontekście dostosowywania szkolnictwa zawodowego do potrzeb przedsiębiorców z branży metalowej i zmieniającej się sytuacji rynkowej.

W spotkaniach online uczestniczyli uczniowie, studenci, właściciele firm, wykładowcy, nauczyciele, przedstawiciele służb zatrudnienia, instytucji okołobiznesowych, samorządów, specjaliści HR.

Na przykładzie Niemiec rozmawiano o efektywnej współpracy pomiędzy aktorami w systemie kształcenia dualnego i ich motywacji do rozwijania dobrej współpracy i efektywnego systemu kształcenia zawodowego. Analizowano model "od koncepcji do realizacji" na podstawie branżowego  studium przypadku.

Hiszpanie omawiali czynniki budowania atrakcyjnej kultury organizacyjnej pracodawcy: transformację kultury organizacyjnej, budowanie nowoczesnej organizacji, przystosowanej do nowego modelu zarządzania, budowanie relacji pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem.

Partnerzy z Litwy skupili się na temacie efektywnej motywacji przyszłych i obecnych pracowników: jej pobudzaniu i wykorzystywaniu odpowiednich do uzyskiwania konkretnego wpływu.

Motywacja to również temat przewodni dnia włoskiego.

Z kolei temat naszego, "polskiego" warsztatu to kompetencje nauczycieli przedmiotów zawodowych. Określaliśmy nowe narzędzia i kompetencje, niezbędne do stawienia czoła generacji Z.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo!

Projekt AttTrak realizowany jest od 2018 roku. Jego celem jest wymiana doświadczeń i implementacja najlepszych praktyk w zakresie kształcenia oraz szkoleń zawodowych w przemyśle metalowym. Liderem jest Institut für Betriebliche Bildungsforschung IBBF z Niemiec, a partnerami są: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju - koordynator Klastra Obróbki Metali, Alytus Business Advisory Center (Litwa), METAINDUSTRY4, ADVANDED MANUFACTURING CLUSTER OF METAL INDUSTRY IN ASTURIAS (Hiszpania), Reindustria Agenzia Cremona Sviluppo (Włochy).

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+  Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Erasmus+