Przejdź do treści

10 milionów na internacjonalizację

Internacjonalizacja
Fot. pixabay.com

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że projekt: Global KOM - Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali będący przedmiotem wniosku nr POIR.02.03.03-20-0002/20 został wybrany do dofinansowania w ramach POIR.02.03.03 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Mowa o 10 milionach złotych na internacjonalizację.

Jest to już nasz kolejny - czwarty wniosek. Planowana realizacja projektu to styczeń 2021 - grudzień 2023.