Przejdź do treści

UIBS Teamwork Sp. z o.o Sp.K.
UIBS Teamwork Sp. z o.o Sp.K.
44-100 Gliwice, ul. Daszyńskiego 1/2B
+48 32 722 86 08
g.skowronek@iposystem.com.pl
www.iposystem.com.pl

O firmie

IPOsystem jest efektem 10-letniej pracy zespołu programistów, managerów i technologów z UIBS Teamwork. Istotnym aspektem działania firmy są prace badawcze i rozwojowe w zakresie mechanizmów decyzyjnych w złożonych procesach projektowych, produkcyjnych i zarządczych oraz w zakresie metod i narzędzi autonomicznego sterowania zasobami i interakcji SYSTEM AI - Człowiek – Maszyna oraz Maszyna - SYSTEM AI - Maszyna.

Kluczowe produkty

IPOsystem – inteligentny system organizacji produkcji
Inteligentna Fabryka
ADS – Autonomiczny System Decyzyjny

Procesy

samodzielnie zarządza przebiegiem procesu produkcyjnego (podejmuje i realizuje decyzje o przydziale i kolejności wykonania prac w czasie rzeczywistym),
rozdziela prace wszystkim pracownikom zatrudnionym na hali produkcyjnej (halach produkcyjnych),
zarządza pracownikami i w sposób ciągły sprawuje kontrolę nad terminowością i jakością ich pracy,
reaguje w czasie rzeczywistym na każde odstępstwo w czasach realizacji poszczególnych operacji technologicznych – funkcja automatycznej korekty planu produkcji,
zbiera informacje zwrotne o przebiegu procesu produkcyjnego,
precyzyjnie oblicza terminy realizacji poszczególnych zleceń,
umożliwia zarządzanie terminami wykonania poszczególnych zleceń,
symuluje termin zakończenia dla nowych zleceń,
zarządza pracami związanymi z logistyką