Przejdź do treści

STOLARSKI TECH Sp. z o.o.
STOLARSKI TECH sp. z o.o.
15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15
+48 85 664 70 31
katarzyna.bieszke@stolarskitech.com
www.stolarskitech.com
STOLARSKI TECH Sp. z o.o.

O firmie

Stolarski TECH sp. z o.o. od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie projektowania nowych rozwiązań technicznych, prototypów maszyn i urządzeń oraz inżynierii i doradztwa technicznego. Projektuje i prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie maszyn i ciągników rolniczych oraz doskonali jakość produkowanych już maszyn i ich elementów. Współpracuje z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu w dziedzinie konstrukcji prototypów maszyn rolniczych realizując projekty badawcze i konstrukcyjne związane z techniką rolniczą. Stolarski TECH prowadzi także badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk technicznych.

Kluczowe produkty

Projektowanie i konstruowanie maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Projektowanie i konstruowanie narzędzi ręcznych mechanicznych, urządzeń dźwigowych i chwytaków
Projektowanie i konstruowanie maszyn do obróbki metali

Procesy

Naprawa i konserwacja maszyn
Produkcja konstrukcji metalowych
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Obróbka mechaniczna elementów metalowych

STOLARSKI TECH Sp. z o.o.