Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

AGRIMET
AGRIMET Sp. z o.o.
19 - 500 Gołdap, Babki 4
+48 87 562 51 99
agrimetspzoo@gmail.com
www.agrimetia.pl

O firmie

Od 2011 AGRIMET Sp. z o.o. funkcjonuje na polskim rynku. Przedsiębiorstwo powstało, jako Spółka celowa, której głównym zamysłem jest produkcja maszyn rolniczych. Ten zamysł jest stopniowo i konsekwentnie realizowany. Dotychczas Spółka skupiała się w szczególności na prowadzeniu prac badawczo rozwojowych nad nowymi technologiami, które mogłyby być wdrażane w maszynach rolniczych używanych w produkcji rolniczej. Samodzielnie opracowano takie rozwiązania jak: - kilka wersji brony talerzowej do płytkiej uprawy - agregaty rolnicze do głębokiej uprawy (kilka wersji z systemem trzypunktowego układu zawieszenia). Od 2015/2016 roku do współpracy w zakresie prowadzenie prac badawczo – rozwojowych został zaangażowany zespół pracowników badawczych z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, z którym AGRIMET opracowuje nowe rozwiązania do maszyn rolniczych. AGRIMET na wdrożenie technologii otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. W ramach przedmiotowej inwestycji został uruchomiony nowy zakład produkcyjny wyposażony w najnowocześniejsze maszyny do produkcji. Konsekwencją działalności rozwoju Spółki, w tym nacisk jaki kładzie Spółka na działalność badawczo rozwojową jest realizowany poprzez kolejną inwestycję która dotyczy utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego zastosowań nowych technologii w maszynach rolniczych. W celu realizacji przedmiotowej inwestycji Spółka otrzymała finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.1.1. Wsparcie w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

maszyny rolnicze do uprawy uproszczonej

projektowanie
konstruowanie i budowanie maszyn rolniczych
tworzenie prototypów urządzeń i maszyn
cięcie i spawanie
frezowanie
wiercenie