Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 1/02/2017 dotyczące wystąpienia na Międzynarodowych Targach Wiatr i Woda w Warszawie w dniach 16-19.03

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 1/02/2017. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. dnia 01.03.2017 r. wpłynęły  2 oferty  spełniające kryteria postawione w  zapytaniu tj.: 
1. Art-Expo Joanna Czubaj Biel  - Kraków – oferta  nadesłana 23.02.2017 r.
2. Firma PERFEKT Anna Rudzka - Białystok – oferta  nadesłana 23.02.2017 r.

Na podstawie przyjętych kryteriów oceny dla złożonych ofert dokonano porównania ofert i przyznano następująca punktację: Art-Expo Joanna Czubaj Biel – Kraków – 81,3 pkt; Perfekt Anna Rudzka – Białystok – 100 pkt.
Do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Firmę Perfekt Anna Rudzka – Białystok .

Informacja o wyniku postępowania została umieszczona na stronie http://metalklaster.pl/pl/wspolpraca/ogloszenia/ oraz www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.

Protokół z wyboru oferty