Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr R2/10/2018 na usługi zwiększające szanse skutecznego operowania na rynkach zagranicznych

Zapytanie ofertowe nr  R2/10/2018

 

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty poprzez podanie ceny netto przedmiotu zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania cenowego zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
ul. Żurawia 71, lok. 2.04
15-540 Białystok
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Inteligentna „Super fabryka” - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługi zwiększającej szanse skutecznego operowania na rynkach zagranicznych oraz wprowadzenie produktów przedsiębiorcy na rynki zagraniczne poprzez opracowanie i wykonanie materiałów przeznaczonych do aktywizacji sprzedaży opracowanych na podstawie oferty produktowo usługowej przedsiębiorstwa.

Kod CPV:            79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe;

79342200-5 – Usługi w zakresie promocji;

Na przedmiot zamówienia składają  się usługi:

  • Wydanie katalogu
  • Wydanie broszury
  • Wydrukowanie teczki na materiały informacyjne
  • Produkcja filmu reklamowego

Pełna treść zapytania ofertowego i formularz ofertowy (wer. Word)

Pełna treść zapytania ofertowego i formularz ofertowy (wer PDF)