Ogłoszenia

Usługa niezbędna do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem KOM wyszukiwanie, partnerów handlowych, kooperantów - zapytanie nr 1.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k. – Czarna Białostocka poprzez wyszukiwanie, partnerów handlowych, kooperantów oraz usługi doradztwa specjalistycznego i prawnego na rynkach zagranicznych” zwiększających szanse skutecznego operowania na rynkach zagranicznych oraz wprowadzenie usług przedsiębiorcy na wybrane rynki zagraniczne i zwiększenie sprzedaży
Kody CPV zamówienia:
• 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Zamówienie w ramach realizacji projektu „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentni Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Na zamówienie składają się następujące usługi:

1. Wyszukiwanie, selekcja partnerów handlowych i kooperantów na rynku Niemiec i Austrii odpowiadającymi profilowi produkcji przedsiębiorstwa poprzez gromadzenie zapytań ofertowych
i przetargowych zleceniodawców na danym rynku na wykonawstwo konstrukcji stalowych obejmujące:
Cykliczne comiesięczne w okresie październik 2017 – wrzesień 2018 przedstawianie zapytań ofertowych w ilości min 10 zapytań / miesiąc mieszczących się w specjalizacji branżowej przedsiębiorstwa tj. projektowanie, prefabrykacja oraz montaż stalowych konstrukcji budowlanych, wykonawstwo obiektów inżynieryjnych, konstrukcji stalowych pod technologie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i ich montażem
2. Usługa doradztwa prawno-technicznego polegająca na wykonaniu branżowego raportu specjalistycznego dotyczącego rynku Niemiec

Wynikiem realizacji usługi ma być opracowanie – raport specjalistyczny (studium wykonalności projektu), zawierająca szczegółowe dane, które mają pomóc przedsiębiorstwu Promostal zmniejszyć ryzyko realizacji zlecenia na danym rynku (dostawa oraz montaż konstrukcji stalowych) poprzez spełnienie wymogów formalno-prawnych i technicznych obowiązujących na wskazanym rynku w tym i regionalnych.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z ząłacznikami 

Zapytanie ofertowe (wersja Word)

Zapytanie ofertowe (wersja PDF)