Ogłoszenia

Usługa niezbędna do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem KOM na arenie międzynarodowej Spotkania B2B - Pokazy produktowe - zapytanie nr 01.09.2017

Skrócony opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra PROMOTECH Sp. z o.o. – Białystok poprzez organizację Spotkań B2B i Pokazy produktowe na rzecz zwiększających szanse skutecznego operowania na rynkach zagranicznych oraz wprowadzenie produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki zagraniczne
Kody CPV zamówienia:
- 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania)
- 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych,

Zamówienie w ramach realizacji projektu „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentni Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.
Na zamówienie składają się następujące usługi:

1. Wyszukiwanie i selekcja, sprawdzenie wiarygodności, organizacja pokazów produktowych i spotkań B2B z partnerami odpowiadającymi profilowi produkcji przedsiębiorstwa (tj. urządzenia i technologie spawania i cięcia tlenowego i plazmowego, urządzenia do wiercenia w metalu, urządzenia do ukosowania blach i rur) na wybranych rynkach zagranicznych: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie) wg. następującego harmonogramu i zakresu.

2. Transport i ubezpieczenie 3 osób - przedstawicieli przedsiębiorcy do krajów: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie) wg. przedstawionego harmonogramu i zakresu.

3. Rezerwacja i zakup noclegów dla 3 osób przedstawicieli przedsiębiorcy do krajów: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie) wg. przedstawionego harmonogramu i zakresu.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z ząłacznikami 

Zapytanie ofertowe (wersja Word)

Zapytanie ofertowe (wersja PDF)