Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 03/08/2017 - Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich KOM w imprezach targowych

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 03/08/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego organizacji wystąpienia firm członkowskich Klastra Metali w imprezach targowych i zakup usług dot. internacjonalizacji

Na wykonawcę zadania została wybrana firma:
Art-Expo Joanna Czubaj-Biel
Adres: ul. Odmogile 1a,
31-751 Kraków

Protokół z wyboru wykonawcy