Ogłoszenia

Zapytanie 03.08.2017 - Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich Klastra Obróbki Metali w targach i zakup usług dot. internacjonalizacji

Przedmiotem zapytania jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usług obejmujących
Kody CPV zamówienia:
• 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw,
• 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych,
• 55100000-1 Usługi hotelarskie
• 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

Zamówienie przeprowadzane w ramach realizacji projektu „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentni Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Na zamówienie składają się następujące usługi:
1. Kompleksowa organizacja wystąpienia na Międzynarodowych Targach ELMIA Subcontractor, Jönköping – Szwecja, 14-17.11.2017 r.
2. Kompleksowa organizacja na Międzynarodowych Targach budowlanych NORDBAU, 13-17.09.2017 r., Neumünster – Niemcy
3. Kompleksowa organizacja wyjazdu przedstawicieli przedsiębiorcy na Międzynarodowe Targi Marmomac, Werona – Włochy 27-30.09.2017 r.
4. Kompleksowa organizacja wyjazdu przedstawicieli klastra w światowej wystawie EXPO ASTANA w Kazachstanie w dniach 4-8.09.2017 r.
5. Organizacja udziału przedstawicieli klastra w 5th Cluster Matchmaking Conference w Stuttgarcie, Niemcy w dniach 21-22.09.2017 r.

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta złożona w jęz. polskim na podstawie formularza Zał. nr 1 do zapytania wskazująca cenę netto wykonania usługi w PLN wraz innymi załącznikami oferenta powinna być przesłana za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej na adres: biuro@metalklaster.pl
b. dostarczona osobiście na adres: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 2.05 do dnia 28.08.2017 do godz. 15:00.
Oferty złożone po terminie lub bez wymaganych załaczników nie będą rozpatrywane.


Pełna treść zapytania wraz z załącznikami (wer. Word)

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami (wer. PDF)