Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 01/06/2017 - Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich KOM w imprezach targowych

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 01/06/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego organizacji wystąpienia firm członkowskich Klastra Metali w imprezach targowych i zakup usług dot. internacjonalizacji

Na wykonawcę zadania została wybrana firma: ART - EXPO Joanna Czubaj Biel z Krakowa.

Protokół z wyboru wykonawcy