Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 02/05/2017 Kompleksowa organizacja wystąpienia firmy Autotech Czerwin na Międzynarodowych Targach

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 02/05/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego kompleksowej organizacji wystąpienia firmy Autotech Czerwin na Międzynarodowych Targach techniki rolnej w latach 2017-2018

Na wykonawcę zadania została wybrana firma: ART. EXPO Joanna Czubaj Biel z Krakowa.

Protokół z wyboru wykonawcy