Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 1/04/2017 dotyczące organizacji wystąpienia na Targach Schweissen&Schneiden – Dusseldorf, Niemcy

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 1/04/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności  dotyczącego kompleksowej organizacji wystąpienia na Targach Schweissen&Schneiden  – Dusseldorf, Niemcy   w dniach 25-29.09.2017 r.,

Na wykonawcę zadania została wybrana firma: Art-Expo Joanna Czubaj Biel - Kraków.

Protokół z wyboru wykonawcy