Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 1/03/2017 dotyczące organizacji wystąpienia na targach AGROTECH w terminie 17-19.03.2017 w Kielcach

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 1/03/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności.

W drodze rozesłania zapytania ofertowego przeprowadzanego w trybie zasady konkurencyjności nr 1/03/2017 rozesłanego do 3 potencjalnych wykonawców, określającego przedmiot i specyfikację  zamówienia oraz zamieszczeniu go na stronie www.metalklaster.pl i www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 11.03.2017 r. wpłynęła  1 oferta  spełniające kryteria postawione w  zapytaniu tj.

 

  1. Art-Expo Joanna Czubaj Biel - Kraków – oferta  nadesłana 10.03.2017 r.

 

Na podstawie przyjętych kryteriów oceny przyznano jej ocenę punktową

L.p.

Nazwa oferenta

Łączna liczba przyznanych pkt.

 

Art-Expo Joanna Czubaj Biel - Kraków

 

100

 

Z uwagi na to, iż w drodze przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta spełniająca postawione kryteria do realizacji zadania wybrano ofertę  złożoną przez Firmę Art-Expo Joanna Czubaj- Biel z  Krakowa.

Informacja o wyniku postępowania została umieszczona na stronie http://metalklaster.pl/pl/wspolpraca/ogloszenia/ oraz www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.

Protokół z wyboru oferty