Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 3/02/2017 dotyczące organizacji wyjazdu na targi AMR – Pekin, Chiny, 28.03 – 03.04.2017

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 3/02/2017 określającego przedmiot i specyfikację  zamówienia oraz zamieszczeniu go na stronie www.metalklaster.pl oraz www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 08.03.2017 wpłynęło  6 ofert  spełniających kryteria postawione w  zapytaniu.

 Na podstawie przyjętych kryteriów oceny dla złożonych ofert dokonano porównania ofert  i przyznano następująca punktację.

 

L.p.

Nazwa oferenta

Data wpływu oferty

Liczba przyznanych pkt.

 1

GMSYNERGY sp. z o.o. - Łódź

07.03.2017

78,55

Perfekt Anna Rudzka - Białystok

08.03.2017

89,60

Top Podróże Sp. z o.o. - Szczecin

08.03.2017

85,55

UpHotel Sp. z o.o. – Jelenia Góra

08.03.2017

79,55

Cristal Travelnet Sp. z o.o. – Ełk

08.03.2017

100,00

Attis s.c. - Warszawa

08.03.2017

99,05

 

Do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Cristal Travelnet Sp. z o.o. – Ełk.

Wyniki wyboru wykonawcy przedmiotu zapytania ofertowego zostały upublicznione na stronie www.metalklaster.pl oraz www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.

Protokół z wyboru oferty