Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 2/02/2017 dotyczące wystąpienia na Międzynarodowych Targach AGRITECHIKA w Hanowerze w dniach 12-18.11.

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 2/02/2017. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. dnia 07.03.2017 r. wpłynęły 3 oferty spełniające kryteria postawione w zapytaniu tj.:

1. Art-Expo Joanna Czubaj Biel - Kraków – oferta nadesłana 03.03.2017 r.
2. Firma DLG Service GmbH - Frankfurt nad Menem – oferta nadesłana 03.03.2017 r.
3. Firma PERFEKT Anna Rudzka - Białystok – oferta nadesłana 03.03.2017 r.

Na podstawie przyjętych kryteriów oceny dla złożonych ofert dokonano porównania ofert i przyznano następująca punktację.
Art-Expo Joanna Czubaj Biel – Kraków - 73,39 pkt.
Perfekt Anna Rudzka – Białystok - 58,71 pkt.
DLG Service GmbH – Frankfurt n. Menem – 100 pkt.

W drodze porównania ofert i przyznanej punktacji wg. założonych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę złożoną przez Firmę DLG Service GmbH z Frankfurtu nad Menem.

Zestawienie wartości poszczególnych ofert i punktacji przyznanej w poszczególnych kryteriach znajduje się w biurze Zamawiającego.

Informacja o wyniku postępowania została umieszczona na stronie http://metalklaster.pl/pl/wspolpraca/ogloszenia/ oraz www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.

Protokół z wyboru oferty