Targujemy wspólnie z Klastrem Obróbki Metali

 Okres realizacji: maj - lipiec 2018 r.

Projekt „Targujemy wspólnie z Klastrem Obróbki Metali” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja Przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa.

Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS i RIS, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm w kraju i na rynkach międzynarodowych poprzez zwiększenie ich rozpoznawalności.

W ramach projektu w targach ITMSubcontracting 2018 w Poznaniu uczestniczyło dziesięć firm z województwa podlaskiego oraz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w dniach 5-8 czerwca 2018 r.

Lista uczestników projektu:

ALEX sp. z o.o.

FERROX sp. z o.o.

ZAKREM sp. z o.o.

ART- Motor Leszczyńscy, Rutkowscy Spółka Jawna

BUDRAD POLSKA Sp. z o.o.

Technology  Applied  sp. z o.o.

White Hill sp. z o.o. sp. K.

D-Tech sp. z o.o.

PPH DEMEX Jerzy Demiańczuk

Lean Systems sp. z o. o.

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju koordynator KOM KKK

Wartość projektu: 113 980,99 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 72 503,08 PLN