Szkolenia kadry menedżerskiej

Ważną inicjatywą rdzenia klastra było zorganizowanie cyklu wspólnych szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Warsztaty prowadzone były przez trenerów z firmy Brian Tracy International i trwały łącznie 8 dni (13-14 grudnia 2013 r., 24-25 stycznia 2014 r., 21-22 luty 2014 r., 4-5 kwietnia 2014 r.). Podczas spotkań omawiane były tematy związane z nowoczesnym przywództwem, komunikacją w firmie, wykorzystywaniem narzędzi zarządzania efektywnością oraz sukcesją i dzieleniem się wiedzą w firmie.


Szkolenia te okazały się na tyle wartościowe, iż uczestniczący w nich menedżerowie zdecydowali o konieczności kontynuacji warsztatów oraz zorganizowaniu tego typu szkoleń adresowanych do kadry zarządzającej średniego szczebla swoich firm.
Warto też nadmienić, iż szkolenia były finansowane wyłączenie ze środków własnych firm GZW.