Korzyści

Przedsiębiorstwa skupione w klastrze odnoszą korzyści wynikające z faktu, iż lepiej jest działać dla nich razem niż osobno; że wspólne działanie pozwala im osiągnąć wyższą konkurencyjność niż izolacja i działanie w pojedynkę. Przedsiębiorstwa mogą współdziałać tylko w pewnych obszarach działalności. Jak wykazują wyniki badań współpraca dotyczy najczęściej badań marketingowych, promocji na rynkach zagranicznych, szkoleń koordynacji inwestycji publiczno-prywatnych czy lobbingu na poziomie władz krajowych.

Współpraca w ramach klastra może oznaczać dla przedsiębiorstw:

  • szybszy i lepszy rozwój
  • bardziej elastyczna organizację pracy
  • wyspecjalizowane i tańsze czynniki produkcji w tym pracownicy i wiedza
  • wyższą produktywność, efektywność, skuteczność, przedsiębiorczość
  • większą zdolność do innowacji, poprawiając przepływ informacji , wiedzy i umiejętności, zarówno przez kontakty formalne jak i nieformalne uczestników
  • większą skuteczność oddziaływania na władze regionalne oraz instytucje publiczne
  • wspólne wykorzystanie parku maszynowego
  • zwiększona widoczność (marki, wizerunku)
  • specjalizację oferty.