Employer empowerment to attract, transfer and keep young people in metal industries

Tytuł projektu: “Employer empowerment to attract, transfer and keep young people in metal industries”

Akronim: AttTraK

Cel projektu: wymiana doświadczeń i implementacja najlepszych praktyk w zakresie kształcenia oraz szkoleń zawodowych w przemyśle metalowym.

Lider projektu: https://ibbf.berlin/

Partnerzy projektu:

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – koordynator Klastra Obróbki Metali

Alytus Business Advisory Center (Litwa)

METAINDUSTRY4, ADVANDED MANUFACTURING CLUSTER OF METAL INDUSTRY IN ASTURIAS (Hiszpania)

Reindustria Agenzia Cremona Sviluppo (Włochy)

Okres realizacji projektu: październik 2018 – wrzesień 2020

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+  Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk