Przemysł metalowo – maszynowy od wielu lat miał silne tradycje i stanowił istotną część potencjału gospodarczego Podlasia i północno-wschodniej Polski. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój branży, powstanie nowych specjalizacji i zakładów co za tym idzie zakresu stosowanych technologii i usług.

Specjalizacja klastra opiera się na:

• produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, urządzeń dla przemysłu spożywczego;
• produkcji dla sektora medycznego, wytwarzaniu implantów, narzędzi dla ortopedii i traumatologii;
• wytwarzaniu osprzętu dla branży jachtowej;
• produkcji maszyn i urządzeń dla budownictwa
• produkcji mebli metalowych
• produkcji maszyn i urządzeń, części mechanicznych związanych z obróbką metali,

oraz szeregiem specjalistycznych usług kooperacyjnych i podwykonawczych dla wymienionych i pokrewnych branż.

Produkty firm klastra obecne są na wielu rynkach światowych, posiadając ugruntowaną i konkurencyjną pozycję co jest potwierdzeniem wysokiej innowacyjności, posiadanego zaplecza konstrukcyjno-technologicznego i jakości oferowanych usług. Firmy i ich produkty były wielokrotnie wyróżniane krajowymi i zagranicznymi nagrodami za jakość wyrobów i systemy zarządzania. Co ma potwierdzenie w posiadaniu praw ochronnych; patentów, wzorów użytkowych do wytwarzanych wyrobów.

Różnorodność produktowa firm skupionych w klastrze, stosowanych technologii, doświadczona kadra inżynierska daje możliwość realizacji specjalistycznych zamówień i usług kooperacyjnych w branży metalowej.

Zapraszamy do zapoznania się katalogiem usług i procesów technologicznych stosowanych w przedsiębiorstwach klastra.

NOWY KATALOG ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ: Katalog i film o członkach Klastra Obróbki Metali

 

Nie znaleziono rozwiązania.