Litwini z rewizytą w Białymstoku

Admin

Od 17 do 19 października Klaster Obróbki Metali gościł litewskich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji kształcenia zawodowego.

Była to rewizyta po udziale przedstawicieli KOM w warsztacie na Litwie w sierpniu. W czasie warsztatu organizowanego w Białystoku, wymieniano doświadczenia i szukano rozwiązań przed czekającymi branżę metalową wyzwaniami z zakresu dostosowania kompetencji pracowników w dobie Rewolucji 4.0, automatyzacji i cyfryzacji procesów jako głównych czynników zwiększania wydajności pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Litwa-Polska. Priorytet 2 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.