Wizyta technologiczna w AC S.A. z udziałem litewskich partnerów, cz. II

Fot. www.wrotapodlasia.pl

Od 17 do 19 października Klaster Obróbki Metali gościł litewskich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji kształcenia zawodowego. Praktyczną częścią spotkania była wizyta technologiczna w AC S.A., firmie członkowskiej Klastra, w której udział wziął również marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Projekt pod nazwą projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Litwa-Polska. Priorytet 2 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.