Cluster Matchmaking Conferences w Stuttgarcie

Admin

Przedstawiciele Klastra Obróbki Metali wzięli udział w corocznej europejskiej konferencji klastrów - Cluster Matchmaking Conferences, która odbyła się w dniach 21-22 września 2017 r. w Stuttgarcie.

Wyjazd był dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.