Spotkania warsztatowe w Alytusie na Litwie

Admin

W ramach realizacji projektu transgranicznego „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL/LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych” w dniach 29-31.08.2017 r. przedstawiciele zarządu Klastra oraz pracownicy biura KOM wzięli udział w warsztatach wymiany doświadczeń.

Celem spotkania były dyskusje, analiza sytuacji i wypracowanie metod oraz narzędzi wspierania regionalnych inicjatyw klastrowych, wzrostu konkurencyjności firm w nich działających. Tematyka: problem kapitału ludzkiego w branży, kształcenie przyszłych kadr i pracowników, rozwój sektora w oparciu o wzrost kompetencji pracowników, nowe, skuteczne narzędzia i instrumenty wsparcia, omówienie możliwych obszarów współpracy do kolejnych projektów i pozyskania dofinansowania.

Spotkania odbyły się w Centrum Edukacji Zawodowej w Alytusie.