Obsługa obrabiarek CNC - szkolenie w Tock-Automatyka

Admin

Obsługa obrabiarek CNC – praktyczne szkolenie w tym zakresie odbyło się w ramach projektu PL-LT. Przeprowadzone zostało przez firmę Tock-Automatyka, członka KOM, a uczestnikami byli pracownicy innych przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali. Przez trzy dni poznawali programowanie i obsługę obrabiarek CNC ze sterowaniem Siemens: pozycjonowanie oraz dobór parametrów pracy.

Projekt, w ramach którego odbyło się szkolenie, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Litwa-Polska.