Wystawa Malow Open Days

Admin

16 czerwca 2017 r. została otwarta wystawa Malow Open Days. Malow sp. z o.o. z Suwałk, firma członkowska Klastra Obróbki Metali, zorganizowała wydarzenie w ramach projektu klastrowego „Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, realizowanego na rzecz internacjonalizacji członków klastra. Malow zorganizował  z niebywałym rozmachem ekspozycję swoich wyrobów „Spotkania B2B - Pokazy produktowe” na rzecz wyselekcjonowanych partnerów handlowych z zagranicy.