Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting 2017 w Poznaniu #4

Admin

Stoisko podczas targów Subcontracting 2017 w Poznaniu było finansowane w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Wsparcia udzieliły również Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Miasto Białystok.