Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting 2017 w Poznaniu #2

Admin

Kilkanaście przedsiębiorstw z Polski Wschodniej, Politechnika Białostocka i Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna prezentowały swoją ofertę wraz z Klastrem Obróbki Metali podczas tegorocznych Targów Kooperacji Przemysłowej Subcontracting w Poznaniu. Odbyły się one w dniach 6-9 czerwca.

Wyjazd Klastra Obróbki Metali na targi Subcontracting został wsparty z Działania 2.3.3. Internacjonalizacja Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcia finansowego udzieliły także Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Miasto Białystok.