Akademia Przywództwa KOM z profesorem Blikle

Admin

Kolejne szkolenie z cyklu Akademia Przywództwa KOM odbyło się w dniach 11-12 maja w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Temat tego zjazdu to Zarządzanie przez Cele (MBO) versus Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM). Gościem specjalnym spotkania był profesor Andrzej Blikle - ekspert w zakresie zarządzania jakością, guru w obszarze firm rodzinnych, pracownik PAN i członek Europejskiej Akademii Nauk, prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha oraz ponad dwudziestu innych organizacji.

Prof. Andrzej Blikle jest też dyplomowanym mistrzem cukierniczym, a w latach 1990-2010 kierował firmą A. Blikle, rozwijając ją w tym czasie z jednej cukierni do sieci franchisingowej, dziś jest członkiem jej rady nadzorczej.

Celem warsztatu było poznanie dwóch modeli zarządzania efektywnością i różnic między nimi w celu najlepszego dopasowania do sytuacji w danej firmie. Profesor Blikle poruszał także temat turkusowych organizacji, o którym była mowa na Kongresie Liderów Zmian.