II Kongres Liderów Zmian

Fot. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Klaster Obróbki Metali

W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Białymstoku odbył się II Kongres Liderów Zmian. Uczestników gościła Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, a Klaster Obróbki Metali był partnerem i sponsorem tej imprezy. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem - uczestniczyło w nim 350 przedstawicieli podlaskiego - i nie tylko - biznesu. Pierwszy dzień poświęcony prelekcjom i wykładom oraz drugi warsztatom przyciągnęły przedsiębiorców, menedżerów i członków organizacji okołobiznesowych.