Projekt współpracy polsko-litewskiej oficjalnie zainaugurowany

Admin

Rozpoczęto realizację projektu współpracy polsko-litewskiej pod nazwą „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”. 22 marca 2017 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt, 23 marca zaś odbywały się spotkania grup roboczych.