Zakład Obróbki Skrawaniem Darmet otrzymał dofinansowanie - bon na innowacyjność

Admin

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę projektów, które wybrane zostały do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie III konkursu nr 1/2016 r.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 40 projektów, w tym dla sześciu z województwa mazowieckiego i 34 z pozostałych województw.

Wśród tych ostatnich znalazł się projekt członka KOM - Zakładu Obróbki Skrawaniem Darmet. Jego tytuł to „Innowacyjne urządzenie do szlifowania i gratowania płaskich detali stalowych, ciętych plazmą, gazem lub laserem - nowym produktem Klastra Obróbki Metali (KKK)”.

Całkowity koszt projektu wynosi 365 482,20 zł, zaś wnioskowana i rekomendowana kwota dofinansowania - 237 712 zł.