A+ Ceramics w Atenach. Firma aktywnie korzysta z projektów

Admin

Na początku września reprezentant spółki A+ Ceramics, zrzeszonej w Klastrze Obróbki Metali, wziął udział w dorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Biomateriałowego. Konferencja miała charakter cyklicznych spotkań branżowych, organizowanych corocznie od 1976 r. W tym roku odbywała się w Atenach.

Celem konferencji było spotkanie osób związanych ze wszystkim dziedzinami nauki związanymi z biomateriałami. Konferencja stwarza okazję do wymiany doświadczeń, identyfikowania trendów w medycynie regeneracyjnej oraz definiowania wyzwań. Spotkaniu towarzyszy szereg wydarzeń kulturalno-towarzyskich, sprzyjających jednemu z najważniejszych celów konferencji, jakim jest nawiązywanie kontaktów zawodowych.

Ubiegłoroczna konferencja ESB - organizowana w Lionie - przyciągnęła 780 uczestników z 47 krajów.

- Na początku tego interesującego wydarzenia trudno zidentyfikować trendy w bieżącej aktywności naukowej jej uczestników. Po pierwszym dniu da się z pewnością powiedzieć, że dużo uwagi poświęca się polimerom biodegradowalnym, funkcjonallizowaniu powierzchni implantów oraz  biomimetyce, czyli naśladowaniu naturalnych struktur występujących w przyrodzie - opowiada Artur Oziębło, prezes A+ Ceramics.

Udział w konferencji nie byłby możliwy bez uczestnictwa w projekcie: „Inteligentna Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.