Promotech buduje Centrum Badawczo-Rozwojowe

Admin

Białostocki Promotech, członek Klastra Obróbki Metali, eksporter i producent narzędzi i automatów spawalniczych, inwestuje w Centrum Badawczo-Rozwojowe. Realizacja inwestycji w białostockiej spółce możliwa jest dzięki umowie o dofinansowanie tego projektu, podpisanej z Ministerstwem Rozwoju. Środki będą wydatkowane zarówno na modernizację infrastruktury budowlanej, jak też zakup maszyn i urządzeń do prototypowania oraz specjalistycznego oprogramowania do prac badawczo-rozwojowych, a także wyposażenia centrum w aparaturę badawczo-rozwojową.

W ramach działania „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, warta ponad 3,6 mln zł inwestycja Promotechu zostanie dofinansowana kwotą 1 mln 470 tys. zł.

Na pozostałą resztę eksporter i producent narzędzi i automatów spawalniczych zaciągnie kredyt. Te środki będą wydatkowane zarówno na modernizację infrastruktury budowlanej, jak też zakup maszyn i urządzeń do prototypowania oraz specjalistycznego oprogramowania do prac badawczo-rozwojowych, a także wyposażenia Centrum w aparaturę badawczo-rozwojową.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 w istniejącym już budynku hartowni Promotechu, a prace modernizacyjne ruszą po rozstrzygnięciu otwartych już przetargów na poszczególne zadania projektu.

- Budowa centrum jest kolejnym etapem dostosowywania struktur przedsiębiorstwa do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych oraz realizacji strategii firmy, zakładającej stały rozwój naszych wyrobów dedykowanych pod zmieniające się potrzeby naszych klientów na całym świecie, oczekujących dostosowywania naszych wyrobów do ich aplikacji - mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu. - Stąd też potrzeba częstej modyfikacji tych urządzeń, ich badania i testów przed wysłaniem do odbiorcy.

Centrum będzie budowane w oparciu o funkcjonujący w Promotechu od wielu lat pion rozwoju, poszerzając jego kompetencje i możliwości techniczne o dział badań i testów oraz modernizację działu prototypowni.