Wystawa Malow Open Days

Admin

16 czerwca 2017 r. została otwarta wystawa Malow Open Days. Malow sp. z o.o. z Suwałk, firma członkowska Klastra Obróbki Metali, zorganizowała wydarzenie w ramach projektu klastrowego „Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, realizowanego na rzecz internacjonalizacji członków klastra. Malow zorganizował z niebywałym rozmachem ekspozycję swoich wyrobów „Spotkania B2B - Pokazy produktowe” na rzecz wyselekcjonowanych partnerów handlowych z zagranicy.

Wyroby i produkty prezentowane były na powierzchni ponad 1400 mkw. w bardzo oryginalnej aranżacji przedstawiającej funkcjonalność mebli, zastosowanie oraz serwis, jaki mogą otrzymać klienci. Poza zwiedzaniem ekspozycji zaproszeni goście z takich krajów jak: Francja, Niemcy, Norwegia, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina wzięli udział w spotkaniach B2B oraz szkoleniu z zakresu skutecznych technik sprzedaży, negocjacji cenowych, obrony ceny, narzędzi budowania przewag konkurencyjnych w odniesieniu do wyrobów Malow sp. z o.o.