Rekrutacja na szkolenia

Admin

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia Akademia Klastra w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”.

W ramach Akademii Klastra zostanie zorganizowanych 5 szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz 5 szkoleń z zakresu kompetencji technicznych. Każde szkolenie będzie trwało 3 dni.

Tematy oraz planowane daty realizacji szkoleń

Szkolenia z kompetencji interpersonalnych:
1. Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy: 27-28-29.07.2017.
2. Współpraca w zespole, motywowanie zespołów, coachingowe zarządzanie: 10-11-12.08.2017
3. Nowoczesne techniki komunikacji. Sztuka prezentacji, komunikacja w mediach społecznościowych: 7-8-9.09.2017.
4. Zaawansowane techniki negocjacji i reagowania na manipulacje: 28-29-30.09.2017.
5. Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów: 12-13-14.10.2017

Szkolenia z kompetencji technicznych:
1. Zarządzanie projektami 29-30.06 – 01.07.2017.
2. Normowanie procesów technologicznych. Normowanie czasu pracy, podnoszenie wydajności: 6-7-8.07.2017.
3. Obsługa obrabiarek CNC: 2-3-4.08.2017 .
4. Podstawy i optymalizacja zarządzania przedsiębiorstwem wg metodologii LEAN MANUFACTURING – 24-25-26.08.2017.
5. Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych wg wymagań dyrektyw europejskich i prawa krajowego: 14-15-16.09.2017.

Szkolenia będą realizowane przez profesjonalnych trenerów, w Białymstoku, dokładne miejsce realizacji zostanie podane odpowiednio wcześnie przed poszczególnymi szkoleniami.

Zgłoszenie na szkolenia odbywa się poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego przez pracownika, potwierdzonego przez pracodawcę oraz wysłanie go na adres: szkolenia@metalklaster.pl Jeden formularz obowiązuje jednego pracownika na wszystkie szkolenia z jego udziałem, przy kilku osobach z jednej firmy należy przesłać odpowiednią ilość formularzy zgłoszeniowych.

Nabór na szkolenia będzie prowadzony z zachowaniem zasady kolejności zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Opisy szkoleń