Nasze szkolenia na najwyższym poziomie

Admin

W dniach 11-12 maja odbył się kolejny zjazd Akademii Przywództwa, podczas której gościliśmy profesora Andrzeja Blikle wraz z Pracownią Gier Szkoleniowych oraz trenera głównego Klastra Obróbki Metali - Roberta Kozaka.

Tematem zjazdu było Zarządzanie przez Cele (MBO) versus Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM). Gościem specjalnym spotkania był profesor Andrzej Blikle - ekspert w zakresie zarządzania jakością, guru w obszarze firm rodzinnych, pracownik PAN i członek Europejskiej Akademii Nauk, prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha oraz ponad dwudziestu innych organizacji. Jest też dyplomowanym mistrzem cukierniczym, a w latach 1990-2010 kierował firmą A. Blikle, rozwijając ją w tym czasie z jednej cukierni do sieci franchisingowej, dziś jest członkiem jej rady nadzorczej. Celem warsztatu było poznanie dwóch modeli zarządzania efektywnością i różnic między nimi w celu najlepszego dopasowania do sytuacji w danej firmie.

Prof. Blikle nawiązywał do idei turkusowej firmy bazującej na założeniu, że człowiek działa najskuteczniej w warunkach wolności, zaufania, partnerstwa i współpracy.

- W przypadku organizacji turkusowych mamy do czynienia z zespołowym podejmowaniem decyzji w sprawie podziału zadań, a nie z zespołowym wydawaniem poleceń, jest to więc raczej samoorganizowanie niż samozarządzanie. To całkiem nowy paradygmat organizowania pracy zespołu - mówił prof. Blikle.

Te niezwykłe koncepcje były omawiane ponadto podczas zeszło- i tegorocznego Kongresu Liderów Zmian, współorganizowanego przez Klaster Obróbki Metali. Wiemy, że stało się to inspiracją dla członków niektórych firm zrzeszonych w Klastrze do wdrożenia elementów turkusowego modelu zarządzania w swoich organizacjach.

Trwająca Akademia Przywództwa to obecnie druga edycja cyklu, będącego częścią długofalowego programu rozwojowego Akademia Klastra Obróbki Metali, w którym realizowane są szkolenia oraz networking kadry kierowniczej członków KOM.

Akademię rozpoczęliśmy w latach 2013-14, kiedy to regularnie spotykali się właściciele, zarządy, dyrektorzy i osoby zarządzające firmami, aby dyskutować na temat dylematów dotyczących strategii i zarządzania operacyjnego w swoich organizacjach, a także nawiązywać kontakty biznesowe z pozostałymi członkami Klastra. Podczas tej pierwszej edycji, nazwanej później Akademią Przywództwa, uczestnicy zdecydowali o kaskadowaniu programu na średnie szczeble zarządzania.

Tak powstała Akademia Zarządzania, czyli ponad roczny program rozwojowy dla średniej kadry kierowniczej, który rozpoczął się w roku 2016. Tu spotykają się szefowie wydziałów produkcyjnych, kierownicy działów kontroli jakości, planowania, automatyzacji oraz szefowie pozostałych działów technicznych, a także osoby przygotowywane do pełnienia tych ról w przyszłości, by poruszać takie tematy, jak: motywowanie zespołów, zarządzanie czasem, konfliktem, czy projektami, a także poznawać techniki brainstormingu czy autoprezentacji.

Spotkania Akademii są unikalną platforma rozwoju, networkingu i współpracy dla członków Klastra, których uczestnicy wspólnie decydują jakie tematy z obszaru przywództwa i zarządzania chcą poruszać na kolejnych zjazdach. Jednak chyba najcenniejszym aspektem, jaki można zaobserwować jest możliwość wymiany doświadczeń osób z podobnych branż i pełniących podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

Pracujemy również nad uruchomieniem kolejnej edycji Akademii Zarządzania, tym razem w ramach projektu Polska - Litwa. Trwają ponadto przygotowania do nowego cyklu Akademia HR - szkoleń dla pracowników działów personalnych, w której skupimy się nad rozwojem kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w firmach Klastra.

Podnoszenie kompetencji zasobów ludzkich, a także tworzenie kultury organizacyjnej, respektującej takie wartości jak m.in. profesjonalizm, efektywność i rozwój, są kluczowymi elementami realizacji strategii KOM, odzwierciedlonej w porozumieniu o współpracy podpisanym przez członków i partnerów KOM w grudniu 2014 roku. Akademia Klastra jest więc jednym z narzędzi realizacji długofalowych celów Klastra Obróbki Metali.