KOM
KOM

Spotkanie dotyczące rekonstrukcji Klastra Obróbki Metali

admin

Serdecznie zapraszamy dotychczasowych członków klastra na spotkanie inaugurujące proces rekonstrukcji Klastra Obróbki Metali (KOM), spotkanie odbędzie się w dniu 29 października 2014r. w godz. 9.30-13.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 (sala posiedzeń Sejmiku Województwa).

Plan spotkania:

09.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.15 – Otwarcie spotkania przywitanie uczestników – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP)

10.15-10.30 – Grupa ds. polityki klastrowej przy UMWP - badania benchmarkingowe klastrów 2014 – prof. Bogusław Plawgo, Przewodniczący Grupy ds. polityki klastrowej

10.30 – 10.45 – Rezultaty projektu „Klastry warunkiem efektywnego rozwoju pogranicza polsko-litewskiego”– Janusz Poulakowski, Koordynator projektu, Klaster Obróbki Metali

10.45 – 11.15 – Kryteria wyboru Kluczowych Klastrów Krajowych i konieczne zmiany w konstrukcji prawnej KOM; Wnioski z prac Grupy Zaawansowanej Współpracy – Sebastian Rynkiewicz, Klaster Obróbki Metali

11.15 – 13.00 – Pytania i dyskusja:

• nowy regulamin współpracy,
• zgłoszenie kandydatur do Rady i Zarządu Klastra,
• cele i proponowane kierunki działań,
• zasady finansowania inicjatywy,
• tworzenie oferty współpracy technologicznej KOM wewnątrz i na zewnątrz klastra,
• budowanie trwałych przewag konkurencyjnych,
• aplikowanie o uzyskanie statusu KKK.

13.00-14.00 – Poczęstunek, rozmowy kuluarowe.

Ze względu na charakter spotkania prosimy o oddelegowanie na spotkanie osób w firmie odpowiedzialnych za działania strategiczne.