Kongres Liderów Zmian - efektywne spotkanie ludzi biznesu

W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Białymstoku odbył się II Kongres Liderów Zmian. Uczestników gościła Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, a Klaster Obróbki Metali był partnerem i sponsorem tej imprezy. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem - uczestniczyło w nim 350 przedstawicieli podlaskiego - i nie tylko - biznesu. Pierwszy dzień poświęcony prelekcjom i wykładom oraz drugi warsztatom przyciągnęły przedsiębiorców, menedżerów i członków organizacji okołobiznesowych.

Głównym tematem konferencji było „Efektywne przywództwo - jak to robią najlepsi”. Organizatorzy przekonywali, że warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, dynamiczne zmiany w otoczeniu, ekonomia oparta na informacji i usługach oraz intelektualizacja pracy, wymuszają inne niż dotychczas podejście do pracowników i przewodzenia im. Najważniejszą zmianą naszych czasów o charakterze rewolucyjnym jest odejście gospodarki opartej na mięśniach do gospodarki opartej na umyśle.

Szukano odpowiedzi na takie pytania, jak budować efektywną organizację, umiejętnie kształtować zespół, wpływać na aktywność jego członków i wyznaczać kierunek działania, by podejmować nowe wyzwania i odnosić zwycięstwa. W tym wszystkim kluczową rolę odgrywają przywódcy i to oni wsłuchiwali się we wskazówki najlepszych trenerów i praktyków. Wystąpienie otwierające poświęcone było budowaniu marki przywódcy, a prelegentem była Pani Angieszka Węglarz, reprezentująca Ican Institute oraz Harvard Business Review.

Bardzo mocną grupę wśród obecnych stanowili przedstawiciele firm zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali. KOM zresztą prowadził jeden z paneli poświęcony przywództwu w sieci i budowaniu potencjału. Mówcy wskazywali, jak istotna jest kooperacja pomiędzy partnerami biznesowymi w osiąganiu założonych celów. Należy podkreślić, iż mimo że przedsiębiorstwa Klastra konkurują ze sobą, to potrafią łączyć siły w realizacji projektów. Klaster działa w formie rozproszonej fabryki, dzięki czemu firmy mogą wspólnie podejmować działania niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania w pojedynkę.

Sesję pod patronatem KOM rozpoczął Michał Trojanowski z ICAN INSTITUTE wykładem pt. „Podstawowe zadanie lidera zmian - wywołać poczucie pilności”.

- Jednym z najważniejszych zadań lidera jest sumienne wyznaczenie priorytetów, czyli tego, na czym powinniśmy koncentrować nasz wysiłek po to, żeby pojawił się efekt - mówił także Michał Trojanowski.

Tłumaczył również, że zadania lidera przenoszą się też na poziom wyższy - czyli ustanawiania współpracy między organizacjami. Podał przy tym przykład Klastra Obróbki Metali, który jest taką inicjatywą.

"Gwiazdy w sieci: gwiazdozbiór, czy kometa" to z kolei temat omawiany przez Sebastiana Rynkiewicza, Członka Zarządu KOM. Rynkiewicz wyjaśniał m.in. na przykładzie KOM ideę klasteringu. Podkreślał na przykład, że zrzeszone w Klastrze Obróbki Metali firmy dysponują na tyle nowoczesnym parkiem maszynowym, że można chwalić się nim nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wspomniał, że na międzynarodowych targach stoiska Klastra wbudzały zainteresowanie właśnie tym, że polskie firmy znajdowały się w jednym miejscu. To ważne, ponieważ partnerzy z innych krajów dużą wagę przykładają do tego, by współpraca przebiegała kompleksowo. Wolą zatem rozmawiać z przedsiębiorstwami w ramach klastra niż z różnymi podmiotami pojedynczo.

Co ciekawe, w wystąpieniu Sebastian Rynkiewicz używał wielu porównań działań biznesowych do sportu. Sam wystąpił... w dresie.

Autorem wystąpienia finałowego „Jak zmieniło się zarządzanie zmianą w organizacji w ostatnich latach? Rosnąca rola zespołów i liderów we współczesnych modelach zarządzania zmianą” był natomiast Robert Kozak, trener główny Akademii KOM - cyklicznych szkoleń dla kadry menedżerskiej Klastra.

Robert Kozak w swoim błyskotliwym wystąpieniu mówił o tym, iż obecnie zmiana jest częścią rzeczywistości, a firmy, które szukają stabilizacji zapłacą za to wysoką cenę.

- Nie można już czekać na konieczność zmiany. Trzeba ją wywoływać, żeby przegonić rynek. Jedyne co się nie zmienia to reakcja pojedynczych ludzi, która pozostaje niezmienna i przewidywalna - wyjaśniał.

W panelach jako eksperci brali udział członkowie i partnerzy Klastra Obróbki Metali: Katarzyna Rutkowska - prezes AC SA, Witold Karczewski - prezes Contractus sp. z o.o., Antoni Stolarski - prezes SaMASZ sp. z o.o., Anna Daszuta-Zalewska - dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Na widowni można było dostrzec przedstawicieli takich firm, jak m.in.: SaMASZ, AC, Alex, Malow, Promotech, Neotech, White Hill, Ferrox, Agwo-Serwis, Malinex oraz innych członków Klastra Obróbki Metali.

W radzie programowej II Kongresu Liderów Zmian znaleźli się Sebastian Rynkiewicz oraz Witold Karczewski.

Dodajmy, iż prowadzącym Kongres był Dariusz Szpakowski, charyzmatyczny komentator i dziennikarz sportowy, który w zapowiedziach kolejnych mówców opowiadał ciekawe anegdoty ze świata polskiego sportu pokazując analogie z biznesem.