Wspólnie na największych światowych targach przemysłowych

Grupa firm ze wschodniej Polski z branży metalowo-maszynowej weźmie udział w tegorocznych targach Hannover Messe 2017, które odbywać się będą od 24 do 28 kwietnia. Podczas tej najważniejszej na świecie imprezy przemysłowej, której Polska jest w tym roku krajem partnerskim, spotkają się przedstawiciele branży przemysłowej i kooperacyjnej.

- Nie ma innej drogi funkcjonowania na konkurencyjnym rynku europejskim niż łączenie sił i konsolidacja branży podwykonawstwa i obróbki metali. Szukamy silnych, innowacyjnych partnerów strategicznych i liczymy na skuteczne kontakty handlowe - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor biura KOM. - Poprzez wspólną prezentację firm z naszego regionu, oraz innych należących do Klastra Obróbki Metali, staramy się zmieniać stereotyp o Polakach jako indywidualistach, którzy nie potrafią się dogadać i współpracować.

W Hanowerze zaprezentuje się prawie 200 polskich przedsiębiorstw, w tym start-upy, osiem regionów oraz pięć Specjalnych Stref Ekonomicznych. Centrum polskiej prezentacji będzie stoisko narodowe o powierzchni ok. 1,2 tys. mkw. Zostanie ono oficjalnie otwarte 24 kwietnia przez szefowe rządów Polski i Niemiec - Beatę Szydło i Angelę Merkel. Polska chce zaprezentować się jako kraj, którego rozwój jest oparty o innowacyjne firmy będące atrakcyjnymi partnerami dla podmiotów zagranicznych. Jego symbolem jest k-dron - bryła geometryczna, stworzona przez polskiego artystę Janusza Kapustę.

Na wspólnym stoisku swoją ofertę pokażą firmy zrzeszone w Klastrze Obróbki Metali: Promotech, Promotech KM, Nota, APS, Alnea Soldering, Poltra, Podkarpackie Zakłady Mechaniczne, Roztocze, Jazon.  Stoisko będzie wystylizowane w barwach narodowych, z trzema wyraźnymi oznaczeniami: Polska, Polska Wschodnia i Klaster Obróbki Metali.

- 90 procent naszej sprzedaży stanowi eksport. Nasze wyroby eksportujemy obecnie do ponad 80 krajów, ale rynek niemiecki był zawsze dla nas bardzo istotny - podkreśla Marek Siergiej, prezes Promotechu. - Eksport na ten rynek jest wielopłaszczyznowy, rozpoczyna się od sprzedaży wyrobów pod naszą marką, poprzez sprzedaż produktów zaprojektowanych i wykonanych w Promotechu pod markami naszych dealerów, skończywszy na współpracy kooperacyjnej. Targi Hannover Messe w sferze działalności kooperacyjnej są dla nas najistotniejszą imprezą targową na świecie.

Udział w imprezie nie byłby możliwy bez współpracy i wsparcia finansowego ze strony Domu Polski Wschodniej w Brukseli, który jest wspólnym przedstawicielstwem regionów Polski wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) powo-łanym do reprezentowania interesów regionów w instytucjach europejskich i informowania, promowania oraz lobbowania na ich rzecz.

- Obecność klastra metalowego i firm z nim związanych na targach w Hanowerze to znako-mita okazja, aby pokazać nasz region z nowoczesnej, technologicznie zaawansowanej strony - tłumaczy Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego. - Podlaska gospodarka jest oparta głownie na przemyśle rolno-spożywczym i rolnictwie, ale te branże wymagają dziś innowacyjnych technologii i takie właśnie produkty i patenty oferują podlaskie firmy związane z klastrem metalowym. To także okazja, by zachęcić potencjalnych inwestorów do współpracy z naszymi przedsiębiorcami i pokazać Podlaskie jako region interesujący i atrak-cyjny pod względem inwestycyjnym. Podlaskie - kojarzone na świecie głownie jako „zielone” - oczywiście takie jest, jednak - jak wskazaliśmy to już w Strategii Rozwoju Województwa Pod-laskiego 2020 - „zielone” to także zaawansowane technologicznie, innowacyjne pod wzglę-dem usługowym i produktowym.

W czasie targów planowana jest ceremonia podpisania umowy o współpracy dwustronnej pomiędzy Klastrem Obróbki Metali i największą organizacją branżową w Brandenburgii - Cluster Metal Industry. Stronę niemiecką reprezentować będzie m.in. Albrecht Gerber, minister gospodarki i energetyki oraz Christian Rickerts, sekretarz stanu landu Brandenburgia. Ze strony polskiej w uroczystości weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju oraz członek zarządu województwa podlaskiego Stefan Krajewski. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia  przy stoisku 12. W hali nr 9 około godziny 17.15.

- Staramy się podtrzymywać kontakty z samorządami innych województw, krajów członkowskich UE czy też spoza wspólnoty europejskiej. Po to, by nawiązywać nowe kontakty, dawać nowe możliwości, pola do pracy - tłumaczy Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego. - Mam nadzieję, że ta wspólna inicjatywa zaowocuje nawiązaniem kolejnych ciekawych kontaktów. Współdziałanie może doprowadzić do jeszcze większego rozwoju branży metalowej i naszego regionu. Zatem wspólnie będziemy w Hanowerze promować województwo podlaskie i wspierać działania Klastra.

Targi obfitują w szereg imprez towarzyszących. Wystawcy zrzeszeni w KOM wezmą udział w warsztatach Innowacje ponad granicami wraz z reprezentantami innych klastrów niemieckich: Cluster Metall Brandenburg, Cluster Energy Technology Berlin – Brandenburg, Enterprise Europe Network. Głównym celem warsztatów jest znalezienie partnerów biznesowych, nawiązanie współpracy w dziedzinie badań, rozwoju, technologii, projektów innowacyjnych oraz pozyskiwania funduszy z programów europejskich.

- Wspólna prezentacja  firm pod egidą Klastra Obróbki Metali na największej branżowej imprezie to jedno z działań projektu umiędzynarodowienia krajowych klastrów kluczowych - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM. - Na początku marca otrzymaliśmy  niemal 4 mln zł dofinansowania na działania wspierające wzrost konkurencyjności międzynarodowej firm, wprowadzanie na rynki zagraniczne innowacyjnych usług i produktów, promowanie biznesu na największych imprezach wystawienniczych. Oznacza to otwarcie nowych możliwości rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz podniesienie ich konkurencyjności, a w efekcie wzrost przychodów z eksportu, wzrost zatrudnienia, nowe innowacyjne produkty i zagraniczne kontrakty.

W projekcie Klastra uczestniczy 20 firm członkowskich, w tym 15 zaliczanych do MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz pięć dużych spółek. KOM w 2017 i 2018 roku planuje uczestnictwo w kilkudziesięciu wydarzeniach targowych w Polsce, Europie i na świecie.